I Отделение

Магомедова Аминат Автархановна

Заведующая I педиатрическим отделением

1-е Отделение

Зав отделением: Магомедова Аминат Автархановна

Старшая медсестра: Умарова Сапинат Магомедбашировна

№ участка Ф.И.О. врача понедельник вторник среда четверг пятница № кабинета
участок № 1 Тагирова Динара Хайбулаевна 11.00–14.00 14.00–17.00 08.00 – 11.00 8.00 – 11.00 14.00–17.00 А.Султана 12а
участок № 2 Замирова Айшат Магомедрасуловна 08.00–11.00 14.00–17.00 11.00–14.00 14.00–17.00 08.00–11.00 А.Султана 12а
участок № 3 Мусаева Джуират Магомедовна 14.00–17.00 8.00 – 11.00 14.00–17.00 11.00–14.00 11.00–14.00 А.Султана 12а
участок № 4 Султанова Шаният Камаловна 14.00–17.00 11.00–14.00 14.00–17.00 8.00 – 11.00 11.00–14.00 А.Султана 12а
участок № 5 Ибрагимова Марем Магомедгаджиевна 08.00–11.00 11.00–14.00 11.00–14.00 14.00–17.00 08.00–11.00 А.Султана 12а
участок № 10 Магомедова Гулишат Магомедовна 11.00–14.00 14.00–17.00 11.00–14.00 11.00–14.00 14.00–17.00 А.Султана 12а
участок № 18 Уруджева Земфира Мехтиевна 11.00–14.00 08.00–11.00 14.00–17.00 14.00–17.00 11.00–14.00 А.Султана 12а
участок № 19 Багомедова Патимат Гамидовна 08.00–11.00 11.00–14.00 11.00–14.00 08.00 – 11.00 14.00–17.00 А.Султана 12а
участок № 33 Аташева Зумрият Сердеровна 14.00–17.00 14.00–17.00 08.00–11.00 11.00–14.00 08.00–11.00 А.Султана 12а
участок № 38 Нурмагомедова Сидрат Имамшамиловна 11.00–14.00 08.00–11.00 08.00–11.00 11.00–14.00 14.00–17.00 А.Султана 12а0